נזקי רכוש לרכב
, , ,

נזקי רכוש לרכב

במדינת ישראל למרבה הצער ישנן לא מעט בתאונות דרכים ובגניבות רכב היקף התביעות המגיעות לפתחו של בית המשפט הנו גדול. על תחום תביעות ביטוח הרכב חלות הוראות של חוק חוזה הביטוח, הוראות ספציפיות של המפקח על הביטוח והחוקים הכלליים, לרבות פקודת התעבורה…