נפילה ברחוב – רשלנות רשות ציבורית

עוברי אורח רבים נפגעים וסובלים מנזקי גוף בדרגת חומרה כזו או אחרת, כתוצאה ממפגעים שבתחום אחריותה של רשות מקומית או רשות ציבורית. החוק קובע כי על רשות ציבורית, לרבות עירייה, מוטלת החובה "לדאוג לתיקונו, ניקויו, הזלפתו, תאורתו וניקוזו של רחוב ש…
,

תביעות רשלנות במקרה של החלקה במבנה ציבורי

החלקה במבנים ציבוריים  א. פרוצדורה של הגשת תביעה. ב. עילות התביעה. פעולות מומחים האם זה שכיח? סוג הנזק   המסמך החשוב ביותר זה חוו"ד של מומחה בטיחות למבנים, שיש הרואים בו מסמך מהותי, שיש להגיש אותו עם כתבי ה…