תביעות ביטוח בנזקי רכוש
,

תביעות ביטוח בגין נזקי רכוש

תביעות רכוש כנגד חברות הביטוח והמדינה מהם נזקי רכוש? נזקים הנגרמים ממגוון רב של גורמים, בין היתר: דליקה. מים – הצפות, שיטפון, נזילה אש- נזקי שריפה פריצה – לרכב לדירה רשלנות בעלי מקצוע חופשיים- קבלן בניין, מהנדסים, לקויי בניה אסונות טבע ר…