Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

עובד עצמאי, סובל משבר בברך שנגרם לו בעת משחק כדורגל. עקב כך הוא איבד את כושרו לתפקד. מקרה זה אינו נופל תחת ההגדרה:"תאונת עבודה", כפי שהיא רשומה בחוק הביטוח הלאומי, אך קיימת לנפגע אפשרות לקבל מהמוסד לביטוח לאומי תשלום בגין התקופה שבה אינו יכול לתפקד. בחוק הביטוח הלאומי קיים מנגנון ביטוחי שנועד לספק פתרון לאזרחים…

עובד עצמאי, סובל משבר בברך שנגרם לו בעת משחק כדורגל. עקב כך הוא איבד את כושרו לתפקד. מקרה זה אינו נופל תחת ההגדרה:"תאונת עבודה", כפי שהיא רשומה בחוק הביטוח הלאומי, אך קיימת לנפגע אפשרות לקבל מהמוסד לביטוח לאומי תשלום בגין התקופה שבה אינו יכול לתפקד. בחוק הביטוח הלאומי קיים מנגנון ביטוחי שנועד לספק פתרון לאזרחים…