גמלאות ממשרד הביטחון- קצין התגמולים

גמלאות ממשרד הביטחון- קצין התגמולים

 זכה בגמלאות של אלפי שקלים עקב נכותו משירותו הצבאי - 26% נכות לצמיתות.


ד.ד

(ת.א 64437-09-16)