המוסד לביטוח לאומי- תקנה 37

המוסד לביטוח לאומי- תקנה 37

בחודש דצמבר 2014 נמנע זימון לוועדה רפואית לדיון מחדש בטענה להטבת המצב הרפואי, הנועדה להפחית את דרגת הנכות ובהתאם להקטין את גודל הקצבה. הזימון נמנע בטענה לאי עמידה בתנאי תקנה 37 לתקנות המ.ל.ל, בהתבסס על הפסיקה והדין.


מ.כ