2,500,000 ₪

2,500,000 ₪

אושרה נכות בגובה 81% נכות לצמיתות בביטוח לאומי וקצבת גמלאות של עד 15,000 ₪ לחודש,לכל החיים

 

א. א

(ת.א 2845-08-10 בביהמ"ש מחוזי בפתח תקווה)