ערעור שכנגד

ערעור שכנגד

 ערעור שכנגד חיוב של ספק באחריות לשריפה. החבות הוקטנה מ- 1,000,000 שח ל- 300,000 שח.


ג.ר

(ע"א 47385-01-15 ביהמ"ש המחוזי בתל אביב)