1,000,000

1,000,000 ₪

נפגע קיבל בחודש מרץ 2013 נכות לצמיתות בשיעור של 96% בענף נפגעי עבודה במל"ל, זכאי לגמלה של 7,000 ₪ לחודש, סה"כ גמלאות 1,000,000 ₪ לכל תוחלת חייו.


מ.ק