1,000,000

1,000,000 ₪

 נהג משאית בעל 30% נכות, שקיבל 1 מיליון ₪ לרבות גמלאות של אלפי ₪ לכל ימי חייו.


י.א 

(ת.א. 1678-03-09, מחוזי פתח תקווה)