1,000,000

1,000,000 ₪

 תיק של 40% נכות רפואית, נפילת רשת עקב רשלנות מעביד, הלקוח זכה ל 1 מיליון ₪ לרבות גמלאות בסך 5,000 ₪ לחודש למשך כל ימי חייו


ג.פ

(ת.א. 1920/03 השלום ברחובות)