1,000,000

1,000,000 ₪

 תובענה לפיצוי בגין אי כושר עבודה עתידי בגין מחלה על פי פוליסת ביטוח, פיצוי בסך 1,000,000 ₪.


י.ג

(ת.א 50738-04-15 ביהמ"ש השלום בתל אביב)