1,100,000

1,100,000 ₪

נפגעת קיבלה בחודש נובמבר 2013 נכות לצמיתות בגין כוויות בשיעור של 30% בענף נפגעי עבודה במל"ל, זכאית לגמלאות בסך של כ- 1,000,000 ₪ לכל תוחלת חייה.


מ.י