1,200,000

1,200,000 ₪

בגין 30% נכות בעינו בתאונת עבודה פיצוי בסך של כ – 1,000,000 ₪ כולל גמלאות במל"ל.


א.ג

(ת.א 35990-12-11 בבית משפט השלום בפתח תקווה)