1,500,000

1,500,000 ₪

נפגע קבל בחודש אוקטובר 2012 נכות לצמיתות במוסד לביטוח לאומי 82% לצמיתות בשל כריתת אצבעות, גמלאות של עד 8,312 ₪ לחודש בענף לנפגעי עבודה בגין הפגיעות בתחומים האורתופדי ונפשי גמלאות לכל תוחלת חייו של כ-1,500,000 ₪.


נ.א