1,500,000

1,500,000 ₪

בגין 75% נכות עקב פגיעה בתאונת דרכים, אשר הוכרה בביטוח לאומי בחודש אוקטובר 2014 כתאונת עבודה והקנתה זכאות לגמלאות בכ – 1,500,000 ₪.


ר.ל

תביעה המתנהלת בביהמ"ש המחוזי בבאר שבע