1,850,000

1,850,000 ₪

 פועל שנפגע בתאונת עבודה ונותרה לו נכות צמיתה בשיעור 82% בגין כריתת אצבעות ופגיעות בתחום האורטופדי והנפשי בפיצוי בסך של מעל 1,850,000 ₪ כולל גמלאות המל"ל.


נ.א 

ת.א 12365-09-12 בית משפט המחוזי מרכז)