2,300,000

2,300,000 ₪

 צעיר בעל שכר נמוך עם 50% נכות אורטופדית ונירולוגית זכה בפיצויים בביהמ"ש המחוזי בת"א בסך 2,300,000 ש"ח ולרבות גמלאות נכות כללית של המל"ל


א.ר

(תיק אזרחי שהתנהל בבית משפט המחוזי בתל אביב בפני כב' השופטת דליה גנות)