2,300,000

2,300,000 ₪

 נפסקו כ-2.3 מיליון ש"ח לצעיר בעל שכר ממוצע במשק עם כ- 40% נכות.

 

ח.נ

(ת.א 40362-12-10 ביהמ"ש המחוזי בתל אביב)