2,400,000

2,400,000 ₪

 פיצוי בשיעור 2.4 מיליון ₪ לנפגע בעל בסיס שכר נמוך.


א.מ

(ת.א 405/04 ביהמ"ש המחוזי בחיפה)