2,500,000

2,500,000 ₪

נפגע קבל בחודש ספטמבר 2012 92% נכות לצמיתות במוסד לביטוח לאומי, גמלאות של עד 10,600 ₪ לחודש בענף לנפגעי עבודה בגין פגיעה בתחום האורתופדי, הנוירולוגי והנפשי גמלאות לכל תוחלת חייו של כ-2,500,000 ₪.

 

ח.מ