2,500,000

2,500,000 ₪

נפגע קיבל נכות בגובה 81% נכות לצמיתות במוסד לביטוח לאומי, בטרם הפעלת תקנה 15, גמלאות של עד 15,000 ₪ לחודש, סך של 2,500,000 ₪ לכל תוחלת חייו.


א.ל