2,500,000

2,500,000 ₪

(ת.א 21657-11-13 בבית משפט המחוזי בנצרת)- קיבל בחודש אפריל 2013 נכות לצמיתות בשיעור של 60% בגין פגיעה באצבעות בענף נפגעי עבודה במל"ל, זכאי לגמלאות של אלפי שקלים ועוד 650 אלף ₪ בבית המשפט. סה"כ כ- 2.5 מיליון ₪.
2018-10-22T13:14:33+03:00