2,664,580

2,664,580 ₪

 בגין 30% נכות נפשית לאחר שננעל בבטן המטוס עקב רשלנותה של רשות שדות התעופה ונתבעות נוספות, בפיצוי של כ- 2,664,580 ₪, לרבות תגמולי המל"ל.

 

א.ל

(ת.א 44112-12-11 בביהמ"ש המחוזי בלוד)