600,000

600,000 ₪

תביעה בגין 20% נכות, זכיה בפיצוי בגובה 600,000 ₪ כולל תגמולי מל"ל, עקב פגיעה מ"חומרים מסוכנים במקום העבודה".


א.מ

(ת"א 151034/09 בבית המשפט השלום בתל אביב)