615,000

615,000 ₪

תובענה לפיצוי בגין אי כושר עבודה על פי פוליסת ביטוח, קיבל פיצויים בסך כ- 615,000 ש"ח.


י.ב

(בבימ"ש שלום ברמלה ת.א. 62411-0714)