630,000

630,000 ₪

 בגין 32% נכות רפואית עקב פגיעה בתאונת דרכים, זכה בפיצוי של כ- 630,000 ₪ (לרבות תשלומים תכופים).


ד.ל

(ת.א 57278-11-10 בביהמ"ש השלום בתל אביב)