700,000

700,000 ₪

תחשיב נזק, קיבל 700,000 ₪, כולל תגמולי מל"ל, בגין 19% נכות אורתופדית.


י.כ 

(ת.א. 55424/08, בבית משפט השלום בתל אביב)