700,000

700,000 ₪

 פיצוי בגין כ- 30% נכות לצעירה בשיעור של כ- 700,000 שח למרות קיומו של עבר רפואי נכבד.


ל.ט

(ת.א 38414-04-12 בביהמ"ש השלום בפתח תקווה)