750,000

750,000 ₪

 בגין 20% נכות אורתופדית ביד – זכה בפיצוי של , כולל תגמולי מל"ל.


י.ב

(ת.א. 10882-01-11, בבית משפט המחוזי בפתח תקווה)