750,000

750,000 ₪

 פיצויים בסך 750 אלף ש"ח לנהג בעל רישיון נהיגה זר בגין 20% נכות, כולל תגמולי המוסד לביטוח לאומי ענף נכות כללית.


א.ד

(9522-09-08 ביהמ"ש השלום בכפר סבא)