800,000

800,000 ₪

 תביעתו של הנפגע בגין אבדן כושר עבודה אשר היה מבוטח בפוליסת ביטוח חיים/אבדן כושר עבודה בהראל חברה לביטוח. קיבל פיצוי בגובה 800,000 שח.


י.ד

(ת.א 64115-06-17 ביהמ"ש השלום בהרצליה)