800,000

800,000 ₪

 נפגע מרכב חולף עת רכב על קורקינט וזכה בפיצוי בגובה 800,000 ₪, לרבות תגמולי המל"ל


ב.ע

(ת.א 24758-04-02 בבית משפט המחוזי בלוד)