800,000

800,000 ₪

התובע זכה ב- 800,000 ₪, כולל תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי, בגין נכות בגובה 28% לצמיתה


י.פ