900,000

900,000 ₪

 נפגע זכה בבית המשפט המחוזי מרכז בפיצוי בגין תקיפה של כלב בעבודה, פגיעה של כ-30% נכות לצמיתות לרבות צלקות בפיצוי בסך של כ – 900,000 ₪ לרבות תגמולי המל"ל.


א.כ 

(48864-11-10 ביהמ"ש השלום בתל אביב)