900,000

900,000 ₪

 נקבע כי הפיצוי הראוי בתיק של ברוקר צעיר בן 40 הינו בסך של 900,000 ש"ח על כ-23.5% נכות משוקללת לצמיתות.


א.ז 

(ת.א 30569-03-14 ביהמ"ש השלום ברמלה)