תביעת משרד הביטחון
,

נפגעי משרד הביטחון

 עורך דין לתביעת משרד הביטחון, נפגעי משרד הביטחון ההכרה כנכה היא השלב הראשון אותו על נפגעי משרד הביטחון/נפגעי הצבא, לרבות חיילים ושוטרים (להלן: "תובע/נפגע") לעבור כדי להיכנס תחת כנפי (חוק הנכים תגמולים ושיקום) תשי"ט 1959 (נוסח משולב) (להלן: "חוק הנכ…