תביעות נזקי רכוש – תביעות כנגד חברות ביטוח והמדינה

נזק הנגרם ממגוון רב של גורמים, בין היתר:
דליקה.
מים – הצפות, שיטפון, נזילה
אש- נזקי שריפה
פריצה – לרכב לדירה
רשלנות בעלי מקצוע חופשיים- קבלן בניין, מהנדסים, לקויי בניה
אסונות טבע
רשלנות חברות שמירה
מיהו הגורם אשר חב בתשלום פיצויים בגין נזקי הרכוש :
1. המזיק עצמו
2. חברת הביטוח אשר הוציאה פוליסה לרכוש שניזוק, או פוליסה המכסה מפני נזקים שנגרמו באחריות המזיק.

חשוב להדגיש- על אף קיומה של פוליסה קיימים מכשולים רבים בדרכו של הניזוק לקבל את הפיצוי:

המזיק עצמו אשר בדרך כלל מכחיש את האירוע או מפנה אצבע מאשימה כלפי גורמים אחרים.
חברת הביטוח אף היא, מתחמקת מתשלום על אף שקיימת פוליסה אשר אמורה לכסות את הנזקים, זאת בגין שלל טענות: היעדר כיסוי ביטוחי, הפרת חובת גילוי של המבוטח בעת כריתת חוזה הביטוח, הפרת חובה של המבוטח על פי הפוליסה (אמצעי מיגון, פעולה רשלנית וכיו"ב).
כיצד עליכם לנהוג במקרה וספגתם נזק רכוש: 
הגשת תלונה למשטרה או לכל רשות אחרת רלוונטית לאירוע.
איסוף ראיות ועדים לרבות שמירת שמות ופרטים אישיים של עדים ואנשים, צילומים, תעודות ושאר מסמכים ואסמכתאות .
קבלת דוחו"ת שנערכו על ידי הרשויות השונות : משטרה, כיבוי וכיו"ב.
הערכת הנזקים באמצעות דו"ח שמאי, מהנדס, מומחה או כל מומחה אחר הרלבנטי להערכת נזקי רכוש.
שמירת קבלות וחשבוניות שהוצאו על מנת לתקן את הנזק.
יודגש, כי לדו"ח השמאי חשיבות רבה, כמו גם לחוות דעת המומחה הרלוונטי, שכן בכוחם לבסס הן את שאלת הנזק והן את הקשר הסיבתי בין האירוע לבין הנזק.
לדוגמא: צנרת של עירייה התפוצצה וגרמה לפגיעה ביסודות דירה וכתוצאה מכך לשקיעתה.
דו"ח השמאי ביסס הן את שעור הנזק לרבות ירידת הערך והן במצטבר תוגש חוות דעת מומחה מהנדס לעניין הקשר הסיבתי בין פיצוץ הצנרת לשקיעת הדירה ואובדן הערך שלה בשוק הדירות עקב הפגיעה.
קבלת ייעוץ משפטי – עורך דין לתביעות ביטוח 
על קבלת הפיצוי חולשים דיני הנזיקין ודיני הביטוח במשולב.
את הפיצוי ניתן לקבל על ידי הגשת תביעת נזיקין כנגד הגורם המזיק באמצעות עורך דין בתביעות דיני הנזיקין והביטוח.
משרדנו, בעל ניסיון של למעלה מ- 25 שנה בתחום תביעות ביטוח וניזקין, עו"ד רונית אלדור הרצתה בדיני ביטוח באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטת תל אביב.
ברשותנו מאגר מידע עצום בתחומים הנ"ל, וכן תוכנות המסייעות בפיקוח ובקרה בכל עת, אודות הנעשה בתיק הלקוח, תוך עמידה בלוחות זמנים ברורים ופעולות מהירות בטיפול בתיקים.
עורך דין לתביעות ביטוח מטעמנו יישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה בנושא תביעות ביטוח ונזיקין.
דוגמאות לנזקי רכוש: 
1. נזקי שריפות
משרדנו מייצג תובעים בתביעות ביטוח בנזקי שריפה.
נזקי שריפה במבנים, שריפה שפרצה בשל כשלים במוצרים חשמליים כאלה ואחרים. בנוסף, על מנת להגיש תביעה נזיקית נגד היצרן ו/או היבואן של מכשיר החשמל קיימת חשיבות רבה לבדיקת מקום האירוע על אם ברשותכם גם פוליסת ביטוח רכוש, ביטוח מבנה או ביטוח תכולה, ניתן במקביל לתביעה הנזיקית כנגד הגורם האחראי לאירוע השריפה לתבוע גם את חברת הביטוח שביטחה את הנכס בגין נזקי אש.
2. נזקי מים – הצפה
משרדנו מייצג תובעים בתביעות נגד חברות ביטוח בנזקי מים (הצפות מים, דליפות מים ורטיבות בקירות) לדירה, לעסק או בנזקי צד ג' לשכנים, וזאת בשיתוף פעולה עם מיטב המומחים, מהנדסים ושמאים בתחום נזקי המים.
3. נזקי רכוש – רשלנות מדינה
נזקי רכוש מזכים את הנפגע בפיצוי כספי מן המדינה במקרים כגון שריפה, הצפה, ליקויי בניה ורשלנות מצד המדינה.
במקרים כשאלו, הייצוג המשפטי מתחיל ממועד אירוע הנזק, דרך גיבוש התביעה שתוגש בשם הניזוק תוך שיתוף פעולה עם כל המומחים הנדרשים כגון, שמאי רכב, שמאי רכוש, שמאי מקרקעין, מהנדסים בתחומים שונים ומומחי נזיקין נוספים. המומחים ידרשו אף להעיד בבית המשפט בעניינים שבתחום התמחותם במידה והתביעה לא תסולק בשלב המקדמי. .
נזקי רכוש – כללי
1. במקרה של גרימת נזק לרכוש אנו ממליצים כי תצלמו (אם ברשותכם מצלמת סטילס או ווידאו או טלפון נייד הכולל אפשרות לצילום – חשוב לתעד את האירוע בזמן אמת) ותתעדו ככל הניתן את האירוע שגרם לנזק, את הנזק עצמו, פרטי המעורבים באירוע, עריכת רישום מדויק של פרטי האירוע, פרטים מדויקים היכולים להיות משמעותיים בדרך להוכחת התביעה ושמירת קבלות.
2. הודיעו למבטחים על המקרה מוקדם ככל האפשר ודאגו לשמור העתק של כל מסמך שאתם מוסרים לנציגי המבטח. חשוב לקבל אישור בכתב המעיד על כך שמסרתם את המסמכים עם חתימה ותאריך המסירה. הודיעו גם למשטרה במקרה של אירוע אלים, גניבה, פריצה וכד' ודאגו להמצאת דו"ח על הגשת תלונה למשטרה או כל רשות אחרת במידת הצורך, דו"ח על ידי רשות כלשהי (למשל מכבי אש במקרה של שריפה), חוות דעת שמאי שיעריך את הנזקים שנגרמו לרכוש, שמרו ואספו קבלות וחשבוניות על תשלומים שבוצעו על ידכם לתיקון הנזק הנגרם.
3. בדיקה של מערכות אזעקה ואמצעי מיגון – רצוי שתיעשה על ידי מעבדה ניטראלית בליווי נציג מטעמכם.
4. אם נציג חברת הביטוח מבקש לקבל לרשותו שרידים, צלמו אותם והחתימו אותו על כתב קבלה.
5. להוכחת נזק לפריטי רכוש כמו תכשיטים ודברי ערך שלא פורטו בפוליסה, אתם יכולים להיעזר בתמונות בהן אתם מצולמים עונדים את התכשיטים שאבדו או נגנבו.
6. הבירור המגיע לכם לפי הפוליסה יכול להיעשות עוד לפני השלמת הבירור בחברת הביטוח, לשם כך יש להצטייד לפני פגישה עם עו"ד בפוליסה שלכם המורכבת משני חלקים: אחד החלק המודפס במחשב (רשימת הפוליסה או המפרט) והחלק השני, התנאים האחידים, החלק המודפס בבית דפוס.
7. נטל ההוכחה – כאשר מקרה הביטוח הוא שוד או גניבה, וחברת הביטוח טוענת כי המבוטח היה שותף לכך, הנטל עובר למבוטח להוכיח ההיפך. הוכחה זו יכול שתהיה באמצעות מתן הצהרה על ידי המבוטח. במקרים אחרים, כאשר מדובר מקרה של נזקי אש, למשל, וחברת הביטוח טוענת שהמבוטח הוא זה שהצית את נכסו, הנטל יהיה מוטל על כתפי חברת הביטוח, להוכיח זאת.
8. לאחרונה, בפס"ד תקדימי שניתן על ידי בית המשפט העליון, הוחמרה הדרישה מחברת הביטוח ונקבע כי עליה מוטל להוכיח שהמבוטח לא גרם לקרות מקרה הביטוח.
9. עירייה שאינה מכינה את העיר לחורף ולמניעת הצפה כשורה מתרשלת ותחוב בפיצוי הנזקים שנגרמו לרכבים. בית משפט השלום בתל אביב ענה על שאלה זו, וזאת במסגרת תביעת שיבוב שהגישה חברת הביטוח נגד עיריית אשקלון בתיק תא"מ 54541/07 מנורה ביטוח נ' עיריית אשקלון ומגדל, ניתן ביום 03.12.09 על ידי כב' השופט א' ספיר.
10. נזק שנגרם לרכב כי המשטרה לא טיפלה בכתם שמן בכביש – כב' השופט חאג' יחיא מבית משפט השלום בתל אביב בפס"ד תא"מ 68643/07 דן רכב ותחבורה בע"מ נ' חרחסלי מישה ואח', ניתן ביום 15.11.09 קבע, כי על משטרת ישראל לפצות נהגת שהייתה מעורבת בתאונה כשהחליקה על כתם שמן בכביש.לידיעת הגולשים, האמור לעיל אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי באופן ישיר.