ועדות רפואיות בענף ביטוח נפגעי עבודה – הקובעות אחוזי נכות ביטוח לאומי

הוועדות הרפואיות הן אחת החוליות שהסמיך המחוקק לטפל בתביעת ביטוח לאומי של מבוטחים על פי חוק הביטוח הלאומי {נוסח משולב}, התשנ"ה – 1995 (להלן: חוק הביטוח לאומי או החוק). בענף ביטוח נפגעי עבודה, בענף ביטוח נכות, בנושא גימלת ניידות וכן בגדר חוקים אחרי…

ועדות רפואיות בענף ביטוח נפגעי עבודה – זכאות בביטוח לאומי

הוועדות הרפואיות הן אחת החוליות שהסמיך המחוקק לטפל בתביעת ביטוח לאומי של מבוטחים על פי חוק הביטוח הלאומי {נוסח משולב}, התשנ"ה – 1995 (להלן: חוק הביטוח לאומי או החוק). בענף ביטוח נפגעי עבודה, בענף ביטוח נכות, בנושא גימלת ניידות וכן בגדר חוקים אחרי…

זכאות בביטוח לאומי

מיהו נכה - מבוטח, למעט עקרת בית, שכתוצאה מ"ליקוי" אין לו הכשרה להשתכר ואינו משתכר סכום העולה על 25% מהשכר הממוצע, או שכושרו להשתכר מעבודה או ממשלח יד וכן השתכרותו בפועל צומצמו עקב הליקוי בין בבת אחת ובין בהדרגה ב- 50% או יותר. כנכה תחשב גם…

פיצויים בגין נזקי גוף

ערר למוסד לביטוח לאומי על קביעת נכות בעקבות תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה 15.12.04 לכבוד המוסד לביטוח לאומי גב' שולמית גלבוע - מבלי לפגוע בזכויות- מזכירות ועדות רפואיות-נפגעי עבודה ע"י שליח- רח' רמז 64 בדואר רשום רחובות _____________________…

מדריך לנפגעי תאונות עבודה

תאונות עבודה הן תופעה מצערת שמידי יום מתרחשת במקומות עבודה שונים. הפגיעה בתאונת עבודה הנה גופנית,נפשית ואף פגיעה כלכלית. מה לעשות אחרי פגיעה בתאונת עבודה? יש לרשום את נסיבות תאונת העבודה סמוך למועד התרחשותה. רישום זה יבטיח מניעת אי זכירת ה…
, , , , ,

דיני בטיחות בעבודה | תביעות רשלנות מעביד

פקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ"ח- 1968, היא המקור המשפטי להגשת מרבית תביעת רשלנות מעביד בגין תאונות בעבודה בהקשר של תשלום פיצויים לעובדים. תביעת רשלנות מעביד נסמכת בדרך כלל על אחת משתי עוולות המסגרת שבפקודה: "הפרת חובה חקוקה" (סעיף 63), "רשלנות" (סעיף 35…
תאונת עבודה ייעוץ משפטי

תאונת עבודה ייעוץ משפטי

תאונת עבודה מזכה את הנפגע במגוון של הטבות (כסף או שווה כסף) מהמוסד לביטוח לאומי. על מנת להיכנס בשערי הזכאות לאותן הטבות, על האירוע בגינו מוגשת התביעה לחסות תחת הגדרות האירוע "פגיעה בעבודה". לצורך כך, על הניזוק להבין תחילה מהי אותה פגיעה, שבע…
תביעת רשלנות מעסיק

תביעות פיצויים במקרה של תאונת עבודה

ערר למוסד לביטוח לאומי על קביעת נכות בעקבות תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה 15.12.04 לכבוד המוסד לביטוח לאומי גב' שולמית גלבוע - מבלי לפגוע בזכויות- מזכירות ועדות רפואיות-נפגעי עבודה ע"י שליח- רח' רמז 64 בדואר רשום רחובות _____________________…

מדריך לנפגעי תאונות עבודה

תאונות עבודה הן תופעה מצערת שמידי יום מתרחשת במקומות עבודה שונים. הפגיעה בתאונת עבודה הנה גופנית,נפשית ואף פגיעה כלכלית. מה לעשות אחרי פגיעה בתאונת עבודה? יש לרשום את נסיבות תאונת העבודה סמוך למועד התרחשותה. רישום זה יבטיח מניעת אי זכירת ה…